Zoek
|||
Vind
|||

IMPRINT

Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA

Am Leineufer 51
30419 Hannover
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 511/975-02

Contact: optima.de@jci.com

Zetel: Hannover
Registerrechtbank: Hannover HRB 62427
Omzetbelastingidentificatienummer: DE 115 647 997

Persoonlijk aansprakelijk vennoot: VB Management GmbH
Zetel: Hannover
Registerrechtbank: Hannover HRB 62413
Dagelijks bestuur: Eric Mitchell (Vorsitz), Johann-Friedrich Dempwolff 

 
Redactieleiding: Benjamin Heidmann
Telefoon: +49 (0) 511/975-1479

Webdesign, concept en uitvoering
Team Detroit
550 Town Center Drive
Dearborn, MI 48126
Contact: pulsesupport@teamdetroit.com

 

Afwijzing van aansprakelijkheid

Bij het vervaardigen van deze site worden alle inspanningen verricht om informatie te bieden die zo actueel, correct en duidelijk mogelijk is. Toch kunnen er onbedoelde fouten in de informatie voorkomen. Johnson Controls Batteries GmbH wijst met name alle verantwoordelijkheid af voor typefouten en voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de webpagina's van het bedrijf weergegeven informatie. De op de servers van Johnson Controls Batteries GmbH beschikbaar gestelde informatie en gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de website van Johnson Controls Batteries GmbH ter beschikking gestelde diensten, informatie en gegevens worden zonder enige vorm van garantie op "as is" basis geleverd.

Voor zover links of verwijzingen naar websites van derden zijn opgenomen op de website van Johnson Controls Batteries GmbH, aanvaardt Johnson Controls Batteries GmbH geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie, mededelingen of materialen op zulke gelinkte sites, of op enige link in een gelinkte site. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij de op een gelinkte site weergegeven inhoud en/of meningen van derden niet per definitie delen.

Door het gebruik van de webpagina's van Johnson Controls Batteries GmbH aanvaardt u alle risico's verbonden aan het gebruik van deze site, met inbegrip van het risico van schade aan uw computer, software of gegevens door een virus, software of andere bestanden die zouden kunnen worden overgedragen of geactiveerd door middel van een webpagina van Johnson Controls Batteries GmbH of uw toegang daartoe. Johnson Controls Batteries GmbH is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, inclusief, zonder beperking, gederfde inkomsten of gederfde winst, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met het gebruik of misbruik van de informatie of het ontbreken van informatie op de website van Johnson Controls Batteries GmbH.