IMPRINT

Clarios Germany GmbH & Co KG

Am Leineufer 51
30419 Hannover
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 511/975-0

Contact: info.emea@varta-automotive.com


Statutaire zetel: Hannover
Registratienummer: Hannover HRA 205413
Btw-nummer: DE 115 647 997

Onbeperkt aansprakelijk partner: Clarios Germany Holding GmbH
Statutaire zetel: Hannover
Registratienummer: Hannover HRB 218503
Bedrijfsleiding: Dr. Werner Benade, Bettina Koback, Dr. Christian Rosenkranz

 
Verantwoordelijk redacteur: Julia Gramse
Telefoon: +49 (0) 511/975-0

Webontwerp, concept en productie
DRIVE - Die Medienagentur
Werbeagentur aus Hannover
Adenauerallee 3 | D-30175 Hannover
Tel.: +49 (0) 511/64 07 06 – 0
Fax: +49 (0) 511/64 07 06 - 69
Kontakt: autopilot@drive.eu

 

Afwijzing van aansprakelijkheid

Bij het vervaardigen van deze site worden alle inspanningen verricht om informatie te bieden die zo actueel, correct en duidelijk mogelijk is. Toch kunnen er onbedoelde fouten in de informatie voorkomen. Clarios Germany GmbH wijst met name alle verantwoordelijkheid af voor typefouten en voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de webpagina's van het bedrijf weergegeven informatie. De op de servers van Clarios Germany GmbH beschikbaar gestelde informatie en gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De op de website van Clarios Germany GmbH ter beschikking gestelde diensten, informatie en gegevens worden zonder enige vorm van garantie op "as is" basis geleverd.

Voor zover links of verwijzingen naar websites van derden zijn opgenomen op de website van Clarios Germany GmbH, aanvaardt Clarios Germany GmbH geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie, mededelingen of materialen op zulke gelinkte sites, of op enige link in een gelinkte site. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij de op een gelinkte site weergegeven inhoud en/of meningen van derden niet per definitie delen.

Door het gebruik van de webpagina's van Clarios Germany GmbH aanvaardt u alle risico's verbonden aan het gebruik van deze site, met inbegrip van het risico van schade aan uw computer, software of gegevens door een virus, software of andere bestanden die zouden kunnen worden overgedragen of geactiveerd door middel van een webpagina van Clarios Germany GmbH of uw toegang daartoe. Clarios Germany GmbH is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, inclusief, zonder beperking, gederfde inkomsten of gederfde winst, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met het gebruik of misbruik van de informatie of het ontbreken van informatie op de website van Clarios Germany GmbH.